Føns og Omegns vandværk

Hårdhed 15 dH

Middelfart kommune laver det prøveprogram vandværket skal følge. Herunder kan du se resultatet af drikkevands-analyserne. Der er grænseværdier for de fleste stoffer i det almindelige drikkevand. Vandværket er forpligtet til at skride hurtigt ind, hvis der konstateres overskridelse af grænseværdierne. Kvalitetskravene gælder ved forbrugerens taphane, og prøverne skal derfor bl.a. udtages som såkaldte ”straks-prøver”. Det vil sige, at prøven tages af vandet i forbrugerens installation, uden at vandet har løbet først. Kontrolprogrammerne skal dog sikre, at drikkevandet overholder gældende kvalitetskrav i hele vandforsyningsanlægget. Der skal fortsat udtages prøver fra afgang vandværk, fra ledningsnettet og fra vandværksboringerne. Den nye prøveudtagningsmetode ved forbrugerne kan give anledning til overskridelser, som skyldes forbrugernes installationer. For at bevise at vandet, som vandværket leverer er i orden, skal der tages prøver af ledningsnettet. Disse prøver kan udtages ved forbrugers taphane som såkaldte ”flush-prøver”, hvor vandet løber så længe, at det vand, der står i forbrugerens egen vandinstallation, er udskyllet, før prøven tages.

Forkortelser:

VV =  Analyse af vandprøve fra afgang vandværk

Boring XXX = analyse af en af vores 3 boringer

Ledningsnet = analyse af vandprøve taget hos en forbruger