Føns og Omegns Vandværk

Ansvarsfordeling mellem vandværk og forbruger