Føns og Omegns vandværk

Formand: Jens Mortensen 64 42 36 48 / 91 55 08 24

Kasserer Ulrik H. Andersen

Henning Christensen

Niels Ulrik Andersen

Kim Bech

Mail: foov_ad_foens.dk