Føns og Omegns Vandværk

Formand: Jens Mortensen 64 42 36 48 / 91 55 08 24
Kasserer Ulrik H. Andersen
Henning Christensen
Niels Ulrik Andersen
Kim Bech
Mail: foov_ad_foens.dk

 Opdateret 10-6-2024.