Føns og Omegns vandværk

Kontaktoplysninger:
Telefon: 91 55 08 24
mail

Vandets hårdhed 15 dH        Kort over ledningsnet


Information til forbrugerne om nedlukning af el og vand (brownouts)

Myndighederne har meldt ud, at der kan forekomme planlagte strømafbrydelser af 2 timers varighed hen over vinteren 2022/2023. Det er vigtigt, at du IKKE ringer til vandværket, hvis du oplever manglende vand i hanen og strømmen samtidig er afbrudt.
I denne situation er vi på vandværket i nødberedskab og har travlt med at sikre, at vandforsyningen kommer op at køre hurtigst muligt. Når strømmen kommer tilbage, og vi igen kan sende vand ud til dig som forbruger, kan du opleve brunt vand fra vandhanen. Det er ikke farligt og skyldes, at okker har løsnet sig i vandledningerne, fordi der har været lukket for vandet i en periode. Lad vandet løbe, og når vandet har en normal farve, er okkeren skyllet ud. Vi beklager eventuelle gener afbrud af vandforsyningen måtte medføre. 

Venlig hilsen
Føns og Omegns vandværk, 1-10-2022.