MODSTAND MOD BRO VOKSER

Fyens Stiftstidende torsdag d.9 december 2010 2.sektion s.29:

MWSnap 2010-12-09, 21_36_18

MODSTAND MOD BRO VOKSER

Planer om en bro til Føns mister opbakning. Protestgruppe har i to år sat fokus på natur­interesserne og nu siger flere borg­mestre også blankt nej

Føns/Middelfart/Kolding: Tågen er så småt ved at lette for den lokale interessegruppe Naturtro uden Bro, der de seneste to år har kæmpet mod en sydlig broforbindelse mellem Kolding og Middelfart Kommuners kyster.

Det har den, fordi en bro vil betyde store forstyrrelser af den fredede natur i området – en fredning, som i tilfælde af national interesse – vil kunne ophæves. To af gruppens medlemmer, Benno Steen Jeppesen og Thomas Kreutzfeldt, deltog begge i en stor trafikkonference i Odense i denne uge, da fremtidens infrastruktur i Syddanmark blev diskuteret.

Færre er for en sydlige bro

De to var interesserede i at finde ud af, hvor langt planerne om en fremtidig broforbindelse over Lillebælt er kommet.Men det fik de ikke meget ud af.

Formand for Region Syddanmark Carl Holst konkluderede nemlig, at der uanset hvad er brug for at håndtere den fremtidige stigning af trafik over Lillebælt, men at der er brug for en grundig undersøgelse af omkostningerne ved de forskellige broløsninger, som blandt andet tæller den nordlige fra Juelsminde til Bogense, en parallel bro ved den Ny Lillebæltsbro og en sydlig bro ved Føns. Derfor var der umiddelbart ikke positive nyheder at hente for den lokale interessegruppe, men noget tyder alligevel på, at der er sket væsentlige skred i holdningen til den sydlige forbindelse. Carl Holst siger for eksempel:

- Tidligere lagde vi loddet i vægtskålen for en sydlig forbindelse, men nu vil vi have undersøgt, hvor bæredygtigt det er, og hvordan de miljømæssige omkostninger er, før vi beslutter noget, siger regionsformanden. Han vil ikke sige noget om, hvilken prioritet den sydlige forbindelse bør lægges helt på hylden, men det vil Middelfarts borgmester Steen Dahlstrøm (S):

- Det kan ikke lade sig gøre ifølge kommuneplanen. Og det er et særligt rekreativt område og et Ramsarområde (EU-naturbeskyttelsesområde, red.), siger han.

Også Koldings borgmester Jørn Petersen siger blankt nej til en sydlig forbindelse

- Naturhensynet kommer først. Bare på Kolding-siden har vi etableret et kæmpe vådområde, som det skal gå tværs igennem. Det kan ikke lade sig gøre, siger han og konstaterer, at han på ingen måde tror på, at Region Syddanmark vil forslå en sydlig løsning. Dermed er der ikke længere enighed blandt regionens 22 borgmestre, og det svækker den sydlige forbindelse yderligere.

Også Danmarks Naturfredningsforening har udtalt kritik af den sydlige løsning, men i sidste ende er det op til politikerne i Folketinget at beslutte, om og hvor der skal være en forbindelse mellem Jylland og Fyn. Det bliver formenlig afgjort i 2013, hvor det store trafikforlig om fremtidens infrastruktur skal på plads.

Og den lokale interessegruppe fortsætter kampen.

MWSnap 2010-12-09, 21_40_49

Thomas Kreutzfeldt (t.v.) og Benno Steen Jeppesen fra den lokale interessegruppe Naturtro uden bro fortsætter med at kæmpe for de fredede områder indtil forslaget er taget helt af bordet. Store dele kysten ved Lillebælt er fredet – læs mere på interessegruppens hjemmeside: foens.dk/nybro.
Foto: Peter Leth-Larsen  Artikel Stig Søndersø

Comments are closed.