Sydgående motorvej ved Lillebælt truer naturen ved Kolding.

Danmarks Naturfredningsforening advarer med de nedenstående ord:


De to eksisterende broer over Lillebælt opleves i dag som en trafikal flaskehals, og Transportministeriet analyserer derfor på tre mulige løsninger på trafiktrængslen: En ny sydlig Lillebæltsbro med motorvej syd om Middelfart og Kolding, en parallelbro til den nuværende motorvejsbro i Middelfart og en nordlig motorvejsbro med ny motorvej – og eventuelt jernbane – over Bogense og Juelsminde.

Danmarks Naturfredningsforening mener imidlertid ikke at nogen af de tre forslag vil afhjælpe den trafikale flaskehals:

- Det er lidt som at tisse i bukserne for at holde varmen. Bygger man en ny motorvej i området, vil det sikkert afhjælpe problemet for en kort stund, men på sigt vil det tiltrække flere bilister – og dermed skabe endnu mere trafik, siger direktør i Danmarks Naturfredningsforening René la Cour Sell.

DN mener, at løsningen findes i at flytte bilister over i togene.

- Det er et kæmpe problem, at der hele tiden bliver foreslået nye motorveje og broer – uden at se på, hvordan man tilbyder alternativer til bilismen. I dette tilfælde ville det mest logiske være at kigge på mulighederne for at etablere en hurtig togforbindelse mellem Odense og Århus. Vi må væk fra vanetænkningen om, at trængsel på vejene kun kan afhjælpes med flere veje.

Danmarks Naturfredningsforening stiller sig særligt uforstående over for forslaget om en sydgående motorvej, da en sådan vil få alvorlige konsekvenser for et af Syddanmarks største naturområder øst for Kolding, hvor motorvejen vil passere igennem.

- Der er tale om et af Danmarks største Natura 2000-områder. Det er klart, at vi på ingen måder kan acceptere en motorvej her. Men det er heller ikke særligt sandsynligt. Man tillader nemlig kun projekter af denne karakter i Natura 2000-områder, hvis man på videnskabeligt grundlag kan bevise, at det ikke vil skade områdets økologiske helhed, og hvis der ikke kan findes alternativer, forklarer René la Cour Sell og tilføjer:

- En togforbindelse er netop et godt alternativ og en langsigtet løsning, der kan afhjælpe trængselsproblemerne i området og samtidig give mulighed for at transportere sig med omtanke for klimaet og naturen.

De strategiske analyser er endnu ikke færdige. En delrapport forventes offentliggjort i efteråret 2011, og den endelige analyse skal være færdig efteråret 2013.

Yderligere oplysninger: Direktør René la Cour Sell, tlf. 4058 2200

Kilde: DNs hjemmeside

Comments are closed.