Kommunal afstandtagen til motorvej syd om Kolding.

Bjert-Stenderup Avisen
Nummer 12, 15. årgang, November 2009

Status over udsagn i debatten.

Modstand mod motorvej syd om Kolding med tilhørende bro over Lillebælt er det fremherskende synspunkt blandt ledende politikere i byrådet og blandt byrådskandidaterne.

Efter det store borgermøde om motorvejen i Sdr. Stenderup april 2009 udtalte ledende politikere sig som motorvejsmodstandere.

Venstres gruppeformand og spidskandidat til borgmesterposten, Jørn Petersen skrev i Bjert/Stenderup avis maj 2009 efter at have modtaget en redegørelse fra kommunens embedsmænd om fredningsforholdene ved Lillebælt ”… at den viste klart, at en linieføring over Stenderup Halvøen er umulig, men også, at det er mere end svært noget sted i den sydlige del af vores kommune”.  Citat Jørn Pedersen.

Allerede næste dag den 26. april 2009 markerede socialdemokraterne sit standpunkt i Jydske-Vestkysten under rubrikken ”synspunkt”, Citat Poul Erik Jensen: Det er ikke socialdemokraternes udgangspunkt, at Stenderup halvøen skal dynges til i asfalt i forbindelse med en ny motorvejsforbindelse fra Fyn. Det hænger helt og aldeles sammen med den værdifulde natur, som vi har både til lands og til vands. Så derfor har forslag om en vejføring i det område ingen gang på jord…”. Poul Erik Jensen er gruppeformand i den socialdemokratiske byrådsgruppe og formand for plan og miljøudvalget.

I valgkampen til kommunevalget fremfører den lokale socialdemokratiske kandidat Erik Lund i sit valgmateriale, at han er klart motorvejs og bromodstander. Den konservative borgmesterkandidat Knud Erik Langhoff er ligeledes erklæret modstander af motorvej på Stenderup Halvøen. Bl.a. Bjert/Stenderup avis nr. 10 2009.

Der er grund til at understrege, at kommunen er myndighed i forvaltningen af det åbne land med dets tilhørende natur- og jordbrugsmæssige interesser. Derfor har kommunen, en pligt til aktivt at gøre opmærksom på, at en motorvejsforbindelse hen over Stenderup Halvøen i henhold til national lovgivning og internationale naturbeskyttelsestraktater er en landskabelig umulighed. Dette synspunkt har man, efter vor opfattelse, pligt til at fremføre overfor Folketinget. Den landskabelige myndighed må naturligvis aktivt advokere for dette synspunkt. Hvor er balancen i debatten ellers henne?

Det er derfor glædeligt, at en række politikere fra de beslutningsbærende partier i Kolding Kommune ved vælgermødet på Bjert Kro den 12. november 2009 udtalte, at man var indstillet på ved fornyet byrådsbeslutning at tage afstand fra Regionsrådets og Kommunekontaktrådets indstilling fra Region Syddanmark til Folketingets trafikudvalg af februar 2008, som opfordrer Folketinget til at arbejde for en motorvejsforbindelse over Stenderup Halvøen.

Udtalelsen om at arbejde for en ændret indstilling fra Kolding Kommune bakkedes op af samtlige kandidater på mødet. Til stede var topkandidaterne fra Venstre, Konservative, Radikale og SF, Jørn Pedersen, Knud Erik Langhoff, Malene Lorentzen og Lis Ravn Ebbesen. For socialdemokraterne Erik Lund og D.F. Søren Rasmussen.

Stenderuphage gruppen mod en tredje Lillebæltsforbindelse vil fastholde politikerne på dette standpunkt i det nye byråd.

Comments are closed.