Byrådspolitikerne bør tage klar afstand til en 3. Sydlig Lillebæltsforbindelse i Kommunalplanen

Kommunalplanen for Middelfart Kommune forventes endeligt vedtaget på byrådsmødet den 7. december 2009, såvel den specifikke for Middelfart Kommune som den fælles for Trekantområdet

Vi vil endnu en gang erindre om, at Carl Holst og Uffe Steiner gentagne gange er draget til Folketingets trafikudvalg for der – på vegne af Region Syddanmarks borgmestre – at argumentere for, at et enigt Region Syddanmark ønsker en 3. Sydlig Lillebæltsforbindelse igennem et af Danmarks smukkeste og mest beskyttede naturområder, nyligt indlemmet i den danske naturkanon. Dette er vedholdende fremført uanset at emnet ikke har været til debat i de berørte byråd og uden at relevante forvaltninger har været taget med på råd. Region og Uffe Steiner fortsætter stadig ufortrødent deres lobbyarbejde, med den begrundelse, at ”der er klare trafikale og udviklingsmæssige fordele ved en sydlig linjeføring i kombination med en midtjysk motorvej”. Dette er senest blevet bekræftet af udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen, Region Syddanmark, ved brev til os den 15. september 2009 (tidligere fremsendt til Middelfart Byråd).

Regeringen besluttede i januar 2009 at få udarbejdet de analyser som skal vise, hvilke fremtidige trafikale udfordringer som må forventes i Trekantområdet og hvorledes de kan løses. Dette arbejde, som forventes afsluttet i 2013, følges og kommenteres af Trekantområdets Sekretariat, hvori bl.a. 6 borgmestre – inkl. Uffe Steiner, der er stærk fortaler for den sydlige forbindelse – har sæde.

Vi har nu i over et år ført debat med såvel landspolitikere, regionspolitikere som lokale politikere. Vi har i den forløbne periode kunnet observere, hvordan flere og flere politikere og ikke mindst lokale politikere har indset, hvor store naturværdier der her står på spil og derfor har udtalt sin modstand imod en sydlig Lillebæltsforbindelse.

Vi har med glæde kunnet konstatere at samtlige politiske partier i Middelfart og Kolding nu er udtalte modstandere af en sydlig Lillebæltsbro. På vores hjemmeside http://foens.dk/nybro/ har vi offentliggjort svarene fra alle politiske partier i Middelfart.

Borgmester Steen Dahlstrøm har haft god succes med at indgå ”brede forlig”. Vi ser klart muligheden for endnu et ”bredt forlig” i Middelfart Byråd, endda i den nuværende forsamlings sidste møde. Blot viljen er til stede. Alle politiske partier bør nu kunne gå sammen om at udtrykke en klar afstandtagen til en sydlig Lillebæltsforbindelse og give udtryk for det i den kommunalplan som forsamlingen skal vedtage og/eller ved en byrådsbeslutning at tage afstand fra Regionsrådets og Kommunekontaktrådets indstilling fra Region Syddanmark til Folketingets trafikudvalg af februar 2008, som opfordrer Folketinget til at arbejde for en sydlig Lillebæltsforbindelse. Vi finder, at en sådan afstandtagen er nødvendig, som følge af, at der i Trekantområdet stadig er borgmestre, som ønsker at fremme den sydlige Lillebæltsforbindelse.

Vi er bevidste om, at det er folketinget som skal træffe den endelige beslutning om en eventuel sydlig forbindelse. Den seneste demonstration af beslutningsprocessen vedrørende sygehuse i Jylland og akutfunktion i Svendborg viser imidlertid nødvendigheden af, at der bliver gjort en aktiv fælles indsats fra lokalpolitisk side, hvis vi skal minimere risikoen for en uønsket udvikling. Der er brug for politikere med ansvarlige og bæredygtige holdninger, samt gennemslagskraft. Brug Jeres stemme og gør en forskel. Vis at et enigt byråd er imod den sydlige Lillebæltsforbindelse

Med venlig hilsen

Interessegruppen imod en 3. sydlig Lillebæltsforbindelse.

Comments are closed.