Lillebæltsforbindelse – kort opdatering

Bjert-Stenderup Avisen
Nummer 11, 15. årgang, November 2009

Læserbrev af Merete Popp, Stenderuphagegruppen mod en Lillebæltsforbindelse henover Stenderup-halvøen, skriver:

Der er nu sendt mail af sted til medlemmerne af Kolding Byråd med erindring om kommunens nye store rolle som vogter af natur, miljø og landskab. En rolle, som kommunerne har overtaget efter amterne i forbindelse med Kommunalreformen i 2007, og som kan blive aktuel i den kommende byrådsperiode.

De indledende manøvrer til en folketingsbeslutning om evt. sydlig Lillebæltsforbindelse vil nemlig formentlig gå i gang i den kommende byrådsperiode.

Og det er her, at Kolding Kommune bør træde i karakter og afvise alle tiltag til motorvejsforbindelse henover Stenderup-halvøen under henvisning til den særlige frednings- og naturbeskyttelsesmæssige status i området og i Lillebælt.

Trods borgmesterens afstandtagen til Lillebæltsforbindelsen, savner vi stadig en entydig tilkendegivelse om natur- og miljømæssig prioritering af vores område i en given situation. Dét er begrundelsen for, at vi stadig følger op over for politikerne.

Comments are closed.