Tre fynske pletter i kanonen

Fyens Stiftstidende 10. Oktober 2009

Ligegyldighed er den største trussel mod naturen, siger miljøminister Troels Lund Poulsen, der har valgt større områder end dem, læserne tidligere har udpeget.

Så kom den endelig.

Den nationale natur-kanon over steder, dyr, planter, der er ophøjede til at komme på Danmarkskortet som særlig populær eller bevaringsværdig natur.

Tre pletter på Fyns-kortet er kommet med i kanonens 24 bud på, hvor Danmark er særlig smuk.Fynsk natur

Det er Lillebælt, Det Sydfynske Øhav og Hindsholm.

Kanonens formål er at få danskerne til at nyde den natur, der ligger lige uden for døren, siger miljøminister Troels Lund Poulsen.

- Den største trussel mod naturen i dag er ligegyldighed.Fremtidens naturbeskyttelse afhænger af, at vi får de unge generationer til at interessere sig mere for naturen. Det kræver, at vi får et fornyet fokus på naturen i mange sammenhænge – ikke mindst i skolerne. Derfor vil jeg i samarbejde med undervisningsministeren nu tage fat på at få Naturkanonen og hele den fortælling om arter og naturtyper, som vores nye kanon rummer, bygget ind i undervisningen, siger miljøministeren.

Det er et år siden, at miljøministeren indbød befolkningen til at komme med bud på, hvilke områder, dyr, planter og naturfænomener, der skulle med i den nationale naturkanon.

Vores egen kanon

Men inden da havde Fyens Stiftstidende allerede i samarbejde med læserne lavet Den Fynske Natur-kanon, der præsenterede 12 fynske lokaliteter, som man burde besøge.

Hele Den Fynske Naturkanon blev overrakt til miljøministeren personligt og er blevet en del af grundlaget for den nationale natur-kanon.

Blandt dommerne i Den Fynske Naturkanon var skovrider Søren Kirk Strandgaard fra Skov- og Naturstyrelsen. -

Jeg mener, at Fyn har grund til at være godt tilfreds med repræsentationen i den nationale natur-kanon. Jeg kan konstatere, at man har valgt lidt større områder, end vi gjorde i Den Fynske Natur- kanon. Men samlet kan vi være tilfredse. -

Hvis jeg alligevel skulle anbefale en fynsk natur-perle, som der ikke er blevet plads til i natur-kanonen, så skulle det være Kasmose Skov. Her kan man se efterårsskoven, når den er smukkest, siger skovrideren.

Ud over de 24 steder, der er optaget i den nationale naturkanon, er der 12 andre kategorier af natur-oplevelser.

Se dem alle på hjemmesiden: www.naturkanon.dk.

Ligegyldighed er den største trussel mod
naturen, siger miljøminister Troels Lund
Poulsen, der har valgt større områder end
dem, læserne tidligere har udpeget

Comments are closed.