Gruppen har i dag haft foretræde for folketingets trafikudvalg.

Interessegruppen imod en sydlig Lillebæltsforbindelse har i dag d. 22. jan 2009 haft foretræde for folketingets trafikudvalg. Vi havde et meget positivt møde med klare budskaber. I vores fremlæggelse focuserede vi især på 2 hovedspørgsmål: De naturmæssige problemer og de trafikale problemer. Omkring de naturmæssige problemer påpegede vi, at vi ikke kan forstå, hvordan vore lokale og regionale politikere har kunnet overse de forpligtelser og lovbestemmelser, som gælder for Lillebælt syd for Middelfart og Kolding. Vi påpegede også vores bekymring omkring naturbeskyttelse generelt efter amternes nedlæggelse set i relation til, hvorledes region syd og formanden for KommuneKontaktRådet har reageret i denne sag. Omkring de trafikale problemer var hovedbudskabet, at vi ikke kan forstå, hvordan en motorvej syd om Kolding kan afhjælpe de midt- og østjyske trafikproblemer..Det var vores opfattelse, at vore synspunkter blev forstået. Udvalget gav udtryk for, at fremlæggelsen var skarp og præcis og roste det udleverede materiale. Man får ikke svar med hjem fra et foretræde, men det udleverede materialet videresendes til trafikministeren, som efterfølgende vil give et svar.

Det fremlagte materiale:  FTU_2201_præsentation

For yderligere kommentarer henvendelse til:

Benno S. Jeppesen
Rudvej 10, 5580 Nørre Aaby.
tlf. 2041 3095

for
Interessegruppen imod en sydlig Lillebæltsforbindelse
http://foens.dk/nybro/

Comments are closed.