Føns og Omegns Vandværk

 
 

Bestyrelsen:


Formand: Jens Mortensen tlf. 64 42 36 48

Kasserer: Mads Pedersen

Henning Christensen

Niels Ulrik Andersen

Kim Bech


mail:  foov_at_foens.dk


Drift på vandværket er normal

Om vandværket

Vandværket har cirka 20 km forsyningsledninger

Vi sælger cirka 35.000 m3 pr. år.

Der er 240 tilslutninger på Føns og Omegns vandværk.